๖/๒๑/๒๕๕๒

PLOY DAENG - SIAMESE RUBY

---------- Forwarded message ----------
From: Jirayoot Wajanathawornchai <jirayoot8@gmail.com>
Date: 2009/6/22
Subject: BLOG : ส่งบทความครับ
To: Aphismai <nora.aphismai@gmail.com>


“พลอยแดง” หรือ “ทับทิมสยาม” เป็นอัญมณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

เหมือนที่เพชรได้สร้างชื่อเสียงให้กับทวีปแอฟริกา

ประเทศไทยนับเป็นศูนย์กลางการค้าทับทิมของโลกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มีทับทิมจากทุกมุมโลกหลั่งไหลมายังจันทบุรี เพื่อมาทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างพ่อค้าพลอยดิบ*

พ่อค้าที่รับซื้อพลอยดิบไปเจียระไน และพ่อค้าพลอยสำเร็จรูป

ในปัจจุบันมีทับทิมที่ขุดพบจากทวีปแอฟริกา พม่า กัมพูชา เวียดนาม ถูกส่งมายังประเทศไทย

เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้สวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยที่สามารถทำได้

แม้จะมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงกระบวนการปรับปรุงคุณภาพทับทิมให้สวยยิ่งขึ้นโดยนักวิชาการชาวตะวันตก

แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ยังจะต้องพึ่งอาศัยคนไทยในการดำเนินการ

(*พลอยดิบ คือ พลอยที่ยังไม่ผ่านการเจียระไน เป็นผลึกที่ดูเหมือนก้อนกรวด)

Bluetoffee
BKK-SQ-KL

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น